I over to år har vi arbeidet på en helt ny versjon av HyperSys. HyperSys 2, eller HS2 som forkortes til, er ikke bare et nytt brukergrensesnitt. Vi har utviklet all funksjonalitet fra bunnen av. Når vi har arbeidet med utviklingen har vi analysert bruksmønster, sett på supportsaker for å få en antydning på hvilke begrep som er vanskelig å forstå, og diskutert mye internt.

 

Ny måte å tenke medlemskap på (Q2-2014)
Vi har tenkt helt nytt for medlemskap i HS2. Medlemskapstyper og kontingent er skilt fra hverandre, slik at man har samme medlemskap år etter år, uten å behøve å fornye medlemskapene manuelt. Dersom man melder seg inn som Støttemedlem for 50kr i 2013 og sentralleddet går inn og justerer kontingenten til 75kr i 2014 vil personen automatisk ha Støttemedlem for 75kr i 2014. Det blir mer oversiktlig, og slik man forventer det. Det er også mulig å sette opp automatisk fornying til annet medlemskap, for eksempel fra Nyinnmeldt i 2013 til Vanlig medlemskap i 2014 – ved å definere at personer som er nyinnmeldt første året får Nyinnmeldt og året etterpå Vanlig medlem. Man kan naturligvis fravike denne løsninga og velge HyperSys 1-løsning hvor medlemskap må fornyes manuelt hvert år.

 

Egendefinerte felt (Q2-2014)
Selv om vi har tatt høyde for mye, har mange organisasjoner ønske om å lagre annen informasjon enn det som er vanlig i medlemsregister. HS2 lar deg definere egne felt, og hva innholdet skal være. Man kan la felt følge medlemskapsåret (settes til blankt året etterpå), følge medlemmet for alltid og lignende. Felt kan være ja/nei, valg blant predefinerte muligheter og andre.

HS2beta-Egendefinerte_felt

Full styring på innmeldingsprosessen (Q2-2014)
Vi forstår at organisasjoner har ulike begrep de vil ta i bruk, og mange har behov for å hente inn mer informasjon enn bare personalia ved innmelding – og noen mindre enn det som er normen, for eksempel ikke e-postadresse. Med skjemabyggeren i HS2 kan du selv legge til felt og bygge opp skjemaet som du synes er fornuftig og passer din organisasjon. Før det publiseres sjekker HS2 at nødvendig informasjon som trengs for oppretting av medlemskap er med i skjemaet. Felt som ikke knyttes direkte til personalia er tilgjengelig å hente ut per person og som statistikk.

HS2beta-Egendefinert_innmeldingsskjema

 

Tilpass fakturautseende (Q2-2014)
Du kan i dag tilpasse hovedteksten som står på fakturaen i HyperSys 1. Vi tar dette et steg videre i HS2 og lar deg tilpasse selve fakturamalene. Du kan selv velge om du vil ha med fakturalinjer eller ikke, F60-1 (“gult skjema nederst”), språk, logo og lignende.

 

Raskere bruk av matriser og lister (Q2-2014)
Vi har skrevet om matrisevisninga (f.eks. medlemslista) fra bunnen av. Nå velger du selv hvilke kolonner som skal vises, hvilke filter som skal være aktivert osv. Endringene har effekt uten at du må laste sida på nytt! Vi arbeider også med støtte for at dine valg lagres til neste gang du logger inn slik at en person kan ha noen få kolonner synlig mens en annen som trenger mer informasjon om medlemmer til arbeidet sitt kan ha langt mer synlig.

 

Årsrapporter (Q4 2014)
Årsrapportene bygges opp på en ny måte og gir støtte for innhenting av tall fra fylkeslag, regionslag og lokallag uten at statistikken “forkludres”. Du står enda friere i å bygge opp skjemaene som du ønsker, men kan velge å aktivere automatiske sjekekr for å garantere at skjema og innsamlede svar er i tråd med krav for Frifond,  Fordelingsutvalget og andre som fordeler statsstøtte.

 

Arrangement (Q3/Q4 2014)
Det skal bli enkelt å opprette arrangement som møter og lignende for få personer, samt en møterekke som et styremøte hver første tirsdag i måneden. Mer avanserte arrangement som inkluderer salg av billetter og lignende vil komme på et senere tidspunkt.

 

Nettbetaling med VISA, MasterCard og BankAxess (Q4 2014)
Vi nærmer oss enighet med kortinnløsere om merverdiavgift på kredittkortbetalinger, og sikter på å lansere nettbetaling mot slutten av året. Med nettbetaling regnes også BankAxess, der man kan trekke penger direkte fra en bankkonto uten å vente på en OCR-kjøring som kan ta flere dager.

 

Oftere oppgjør fra klientkonto (Q1 2015)
Et nytt baksystem for betalinger vil gjøre det mulig å få hyppigere oppgjør fra klientkonto enn dagens hver andre måned.

 

Bruk egen bankkonto i deres navn (Q2 2014)
Med HS2 kan du velge å bruke vår klientkonto som har støtte for OCR og lignende, uten å betale faste gebyrer til deres bank. Du kan også velge å bruke deres egen bankkonto, og la HS2 automatisk hente betalingsinformasjon automatisk. Bankbetalinger vil da komme opp med din organisasjon sitt navn i kontoutskrifter.

 

Spørreundersøkelser (Q3 2014)
Opprett et spørreskjema og send det ut. Systemet vil kunne purre på respondenter som ikke svarer, selv med anonyme undersøkelser. Mer avanserte funksjoner som grafer og analyse av informasjonen vil komme senere. Les mer

 

Brevutsending med organisasjonens logo (Q3/Q4 2014)
Vi går over fra pressfals (hvor et skjema brettes og limes i kantene for så å åpnes ved å rive av kantene) til vanlige A4-ark automatisk pakket i konvolutter der organisasjonens logo, om ønskelig, synes. Dette gir muligheter for bedre kontakt. Samtidig legges det til støtte for å kunne forfatte brev og sende det ut med ulike flettefelt. Man kan også laste ned brev og skrive ut fra egen skriver. Les mer

 

Full kontroll på innkommende SMS (Q3/Q4 2014)
Styr selv hva som skjer når man sender inn tekstmeldinger, både for innmelding og til vanlig. Organisasjoner kan definere å ha enkel SMS-innmelding (ikke kreve e-postadresse, alder, postadresse og lignende) eller en innmeldingsprosess som etterspør all informasjon via SMS. Man kan også sette opp underkodeord, videresending av innhold på SMS osv. En SMS-innboks gjør det mulig å svare på generelle henvendelser.

 

Integrasjon med Brønnøysundregistrene (Q1 2015)
HS2 blir det første medlemsregisteret som kan sende inn endringsmeldinger, opprettelser, slettinger og lignende direkte inn i Brønnøysundregistrene, uten bruk av Altinn! I samarbeid med Frivillighet Norge og Kulturdepartementet arbeider vi i Integrasjonsprosjektet, hvor målet er å forenkle hverdagen til organisasjoner. Målet er blant annet at lokallag skal hyppigere oppdatere kontaktinformasjon og styresammensetning i Brønnøysundregistrene, noe som generelt sagt skjer ganske sjeldent nå.

 

Ringelister (Q4 2014/Q1 2015)
Definer et mål (f.eks. at alle lokallag skal melde seg på årsmøtet eller at alle medlemmer skal betale kontingent), så fordeler du ringemål – for eksempel basert på geografi slik at en ringeansvarlig i Buskerud får ansvar for å ringe alle i Buskerud. Etter hvert som man ringer et ringemål kan man velge om de ikke svarte, om man skal ringe igjen senere, svarte og vil delta på arrangement (dersom det er det ringerunden gjelder) osv. Kontaktinformasjon og personalia kan lett endres mens man er på telefonen. Det lagres statistikk fortløpende, og man kan omfordele ringemål ved behov. I noen tilfeller fjernes et ringemål fra lista før man rekker å ringe det, for eksempel om de melder seg på arrangementet på egen hånd om man ringer for akkurat det. Les mer

 

Donasjoner (Q4 2014/Q1 2015)
Ta imot donasjoner med Avtalegiro, giro tilsendt i posten, SMS eller kredittkort. Donasjoner kan være basert på en fast giverplan som 100kr hver måned eller kanskje 250kr hvert kvartal… eller en tilfeldig donasjon via nettsida deres. Systemet holder orden på eventuelle skattefradrag og sender ut takkebrev via e-post eller vanlig post. En enkel Avtalegiro-donasjonsløsning blir implementert i Q2 2014. Les mer

 

Vervinger med poeng (Q3 2014)
Mange organisasjoner har verving som en sentral del av driften deres. Vi utvikler nå en løsning hvor man kan registrere vervepoeng ved innmelding, samt ha kampanjer med høyere poengutdeling. Det er også sannsynlig at dette videreutvikles til å gi poeng for andre hendelser som å ha verv, betale kontingent og lignende, men det på et senere tidspunkt.

 

Støttefordeling, Frifond o.l. (Q4 2014/Q1 2015)
Helhetlig modul for å fordele støtte basert på innkomne søknader eller basert på faste kriterier som sum per medlem og lignende. Innebygget verktøy for rapportering, regnskap og saksbehandling. Les mer

 

Når kommer HS2?
Første brukere av HS2 vil være noen ny kunder (Sosialistisk venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Ungdom) som ikke allerede har brukt HyperSys (uten database å konvertere). Disse vil ta i bruk en basisversjon av systemet i løpet av mai måned. Vi kommer deretter til å lansere flere og flere moduler og funksjoner fortløpende samtidig som vi “ruller ut” HS2 til eksisterende brukere. I oversikten over er det markert tidsestimater for ulike moduler, for eksempel er Q3 2014 tilsvarende “3. kvartal 2014”.

 

Når kan min organisasjon ta i bruk HS2?
De første vil ta i bruk systemet før sommeren, og en del andre rett over sommeren. De siste vil bli flytta over nærmere nyttår. I mars vil vi legge en foreløpig plan for utrullingstider til ulike organisasjoner, og alle kan være med på å påvirke. Ingen vil bli flytta over til HS2 før de ønsker det, og vi har fått mange ønsker om å vente til nærmere nyttår.

Tekniske begrensninger:

  • Organisasjoner som bruker årsrapportering må vente til etter september, eller til etter de har fullført årsrapportering. Årsrapporter vil ikke være tilgjengelig i HS2 før nyttår, men man kan få tilgang til de gamle årsrapportene ved å logge inn i HyperSys 1 selv etter overgang til HS2.
  • Organisasjoner som er avhengig av Frifond/støtte-modulen må vente til høsten (4. kvartal)
  • Organisasjoner som er avhengig av SMS-betaling må vente til 3. kvartal.
  • Organisasjoner som er avhengig av arrangementmodulen må vente til 3. kvartal (sannsynligvis)
  • Organisasjoner som bruker donasjons-, ringeliste-, Bring- og aksjons-modulene må vente til 1. kvartal 2015.

 

Når får vi opplæring?
Det vil bli arrangert felles opplæringsrunder i løpet av høsten 2014.

 

Hvorfor tar det så lang tid?
Vi arbeider kontinuerlig med HS2, men samtidig må vi vedlikeholde HyperSys som det er, slik at det er velfungerende for brukerene. Dette betyr at i perioder med mye supportarbeid og andre oppgaver må vi beklageligvis prioritere ned HS2-utvikling. Vi har en tidsplan som vi forsøker å følge, men det kan være forskyvninger grunnet oppgaver som må gjøres.

 

Tidsantydningene over er estimater og endringer kan forekomme – inkludert endring av hvilke funksjoner som er med i de ulike lanseringene. Vi anbefaler ikke å planlegge hendelser som opplæring o.l. før det er avtalt overgangsdato.