Alle organisasjoner er unike og har egne behov, derfor er HyperSys et fleksibelt system som holder orden på alle nivå i organisasjonen, inkludert hvem som har verv og hvor det er aktivitet.

HyperSys er laget for å brukes i alle ledd av organisasjonen. Mange verktøy er laget spesielt for sentralleddet, men det er også et system hvor hver eneste komponent er utviklet med hele medlemsmassen i tankene. For oss er det naturlig at medlemmer, lokallag og sentralleddet får verktøyene som gjør organisasjonen mer smidig og veldrevet. Brukervennlig tilgangskontroll sikrer at riktig tilgang gis til riktig verv

Verv og organer

I HyperSys kan dere sette opp hvilke verv og organer dere har i deres organisasjon. Systemet setter ikke begrensninger på navn og omfang, som betyr at systemet tilpasser seg våre kunder, og ikke omvendt. Noen ganger har man behov for en gruppe som skal jobbe med et prosjekt i en gitt periode, før prosjektet er ferdigstilt og ikke skal gjennomføres igjen. Og andre ganger skal man sette opp styrer som skal gjenvelges hvert år. HyperSys hjelper deres organisasjon til å ha full oversikt over organer som finnes i organisasjonen, og hvem som har verv i dem.

Vervbasert tilgangskontroll

Hvilke tilganger man har i systemet, blir enkelt regulert med et tilgangskontroll-system som følger vervet, ikke medlemmet. Det gjør at man ikke må huske på å fjerne tilgang samtidig som man bytter økonomiansvarlig i HyperSys, for tilgangene er knyttet til vervet økonomiansvarlig og blir automatisk overført til den som har blitt ny økonomiansvarlig. Organisasjonen kan derfor ha god kontroll på hvem som til enhver tid har tilgang til å se, endre, legge til eller slette informasjon. Det er kanskje naturlig at en økonomiansvarlig kan se medlemsliste, men trenger ikke å ha tilgang til å sende SMS eller e-post på vegne av laget.

Skreddersy HyperSys

I HyperSys kan organisasjonen skru av og på moduler etter hva man har behov for, ikke hva man har råd til, hos oss er nemlig alle modulene inkludert i prisen! Hvis organisasjonen ikke samler inn årsrapporter er det ikke nødvendig at denne modulen er aktivert, og hvis organisasjonen er et forbund er det kanskje viktig at de lokale foreningene selv kan sette kontingentsats. Dette er to eksempler av mange på hvordan HyperSys kan dekke mange forskjellige organisasjoners behov.

Både store og små organisasjoner bruker HyperSys. Noen er organisert hierarkisk med sentralledd, fylkeslag og lokallag, mens andre er paraplyorganisasjoner med mange foreninger, alle får et system som fungerer for dem.

FOR ALLE LEDD I ORGANISASJONEN

FOR SENTRALT

Konfigurer organisasjonsstrukturen slik at den gjenspeiles korrekt i systemet. Dette gjøres blant annet ved hjelp av egendefinerte vervtyper og ulike organer som styre, valgkomité, arbeidsgruppe m.m.

FOR LOKALT

Hold informasjonen om organisasjonen oppdatert. Etter årsmøtet oppdateres styret, og med få tasteklikk sender HyperSys endringsmelding til Brønnøysundregistrene

FOR MEDLEMMET

Fra ‘Min side’ finner medlemmet oversikt over nåværende og tidligere verv i organisasjonen, samt finner fram til organisasjonens kontakt-informasjon eller hva som skjer av aktiviteter.