Oversikt over medlemsmassen med kontinuerlig oppdatert betalingsstatus skal være ved fingertuppene. Historiske data for å følge med på utviklingstrekk er en naturlig del av en organisasjons drift, og dermed også HyperSys. Ta i bruk et medlemssystem hvor administrering av medlemmer er og hele organisasjonen er selve kjernen. I motsetning til kundebehandlingssystemer (CRM) er HyperSys bygget rundt medlemskap og verv, fremfor at dette er en tilleggskomponent. Med HyperSys er det medlemmer med ulike kontingenter og i lokallag, ikke kunder som har en repeterende faktura.

Medlemslisten er kjernen til aktivitet i hele organisasjonen. Derfor er den tilgjengelig for alle organisasjonsledd; fra sentralt, til fylkeslagene og lokallagene. Borte er tiden hvor medlemslister sendes rundt på e-post av nødvendighet eller fordi det er enklere enn å logge seg inn.

Enkel innmelding

Dere kan koble innmeldingsskjemaet på egen nettside til HyperSys, og medlemmet legges direkte inn i databasen med mindre de allerede er medlem. Det er ingen behov for organisasjonen å manuelt legge inn informasjon om personen eller sende ut kontingentkrav, alt skjer av seg selv. HyperSys støtter innmelding via SMS, som også kan sendes direkte til systemet uten manuell registrering. Det er selvsagt også mulig å legge inn medlemmer manuelt hvis man av ulike grunner ønsker det.

Medlemslister

Medlemslister i HyperSys brukes på samme måte som mange andre systemer bruker rapporter. Kundene våre kan selv stille inn en rekke filter, og velge kolonner, for å få fram ønsket utvalg. Fra listen kan man for eksempel sende faktura, e-post, SMS, eller laste ned etiketter for postutsending. Vi vet at ulike organisasjoner har behov for ulik informasjon, og derfor bruker vi lister med filtervalg og kolonner for økt fleksibilitet.

Selvbetjening for alle

Alle medlemmer kan logge seg inn på sin egen medlemskapsprofil i HyperSys, og oppdatere personalia og se informasjon som er registrert om seg. Hvis vedkommende har et verv, vil personen kunne ha tilgang til mer informasjon avhengig av hvilken tilgang vervet gir.

Medlemskort

Medlemskort kan autogenereres i HyperSys ved registrert betaling, det eneste organisasjonen må gjøre er å sette opp en mal for hvordan medlemskortet skal se ut. HyperSys gir enkel tilgang til medlemsfordeler, ved at medlemskort kan lastes ned på ulike måter. Det kan lastes ned fra medlemsprofilen, sendes i posten eller på SMS.

Historiske medlemsdata

HyperSys er bygget opp på en logisk måte slik at bevaring av historiske medlemsdata går som en lek. Ikke bare hvor mange medlemmer som var i laget for to år siden, men også hvem som satt i styret, og hvor mange utmeldinger i samme periode, med årsak om det er registrert.

Registrer vervinger

Registrer vervinger rett inn i systemet, for å gjøre det enkelt å ha full kontroll på hvem som leder vervekonkurransen i organisasjonen din. HyperSys gir både en oversikt over hvor mange en person har vervet, og en oversikt over bekreftede vervinger (altså hvor mange av de nye medlemmene som har betalt).

MEDLEMSKAPSHÅNDTERING FOR ALLE LEDD I ORGANISASJONEN

FOR SENTRALT

Nye verktøy gjør hveragen mer smidig. Vanlige oppgaver går av seg selv, med god oversikt over alt som skjer. Når en betaling kommer inn eller en medling kommer i retur, vises dette øyeblikkelig i medlemslista.

FOR LOKALT

Lokallag får enkelt oversikt over og kontakt med medlemmene sine, både innmeldinger, hvem som har betalt, og mer. Når årsmøte er holdt, kan HyperSys sende endringsmelding til Brønnøysund

FOR MEDLEMMET

Medlemmer som logger seg inn for å se og oppdatere informasjon som er lagret om seg selv, medle seg på/av arrangement og publikasjoner og mer. Medlemmet får også full oversikt over nåværende og tidligere verv.