Å ha kontroll på økonomien er en viktig jobb for alle organisasjoner, og medlemmer står ofte for en en stor del av inntektene gjennom kontingent og annen støtte. Et medlemssystem må ha gode løsninger for håndtering av økonomi, og HyperSys gir deg smarte verktøy for å ha kontroll på om medlemmer har betalt kontingent.

Dersom medlemmer ønsker å gi annen støtte finnes det i tillegg en egen modul for donasjon og kampanje. HyperSys støtter selvsagt SMS-betaling og AvtaleGiro, og har gode løsninger for administrering av støtteordninger og søknader.

Penger på egen konto

Med HyperSys får du pengene rett inn på egen konto, og vi henter liste over betalinger automatisk – så du slipper å registrere manuelt.

Fakturering

Å hente inn kontingent fra medlemmer er en viktig oppgave for organisasjonen, slik at man får penger til å skape aktivitet. I HyperSys kan dere sette opp faktura, tilpasse tekst, og sende ut til medlemmer. Faktura kan sendes på e-post, SMS eller i posten. Hvis man ønsker å sende faktura som brevutsending kan dette bestilles fra HyperSys, da ordner vi alt, inkludert returer, eller man kan printe ut etiketter rett fra medlemslisten og sende brev selv.

AvtaleGiro

Ved å tilby AvtaleGiro til medlemmer kommer kontingent og donasjoner raskere inn til organisasjonen, med færre purringer. Dette er enkelt for medlemmet, og enkelt for organisasjonen. HyperSys støtter AvtaleGiro for både kontingent og donasjoner.

Fleksibelt kontingentoppsett

I HyperSys kan organisasjoner enkelt sette opp kontingentene sine, og oppdatere de hvert år. Man kan sette opp kontingenter som kun kan brukes for medlemmer fram til en gitt alder, sette opp æresmedlemskap som automatisk skal registreres som betalt, og bestemme regler for hvordan kontingent skal fordeles mellom sentralt og lokalt.

SMS-betaling

For å gjøre det så enkelt som mulig å betale kontingent er det lurt å tilby SMS-betaling, dette kan settes opp i HyperSys for både innmelding og betaling av kontingent. SMS-utsending er enkelt fra medlemsprofil eller medlemsliste, og det er tilgjengelige flettefelt slik at man kan sende en personlig melding til mange medlemmer samtidig.

Vipps og andre betalingsmåter

Det er mulig å laste opp ekstern betalingsdato til systemet. Dette gjør at for eksempel Vipps-betalinger og kontantbetalinger kan registreres på riktig medlem i HyperSys.

Donasjon og kampanje

I HyperSys føres donasjoner på en egen reskontro for hver bruker. Det gjør at man enkelt kan skille mellom betalinger som gjelder medlemskap og betalinger som gjelder donasjon. Det er mulig å legge til donasjoner manuelt og enkelte funksjoner i systemet kan også knyttes til donasjoner, som f.eks. kampanjefunksjonen.

Kampanjer brukes for å registrere donasjoner som kommer inn i forbindelse med forskjellige aksjoner, som for eksempel å sende gaveønsker til medlemmer eller for å be om støtte fra medlemmene til et gitt formål.

Både personer med og uten medlemskap kan delta i kampanjer, og alle som deltar i en kampanje får et KID-nummer som er unikt for kampanjetypen. Ved å betale inn til KID-nummeret som brukes av kampanjen får blir betalingen ført på reskontroen til giveren i systemet, og blir inngår også i totalsummen for kampanjen.

Regnskap uten personalia

I HyperSys føres donasjoner på en egen reskontro for hver bruker. Det gjør at man enkelt kan skille mellom betalinger som gjelder medlemskap og betalinger som gjelder donasjon. Det er mulig å legge til donasjoner manuelt og enkelte funksjoner i systemet kan også knyttes til donasjoner, som f.eks. kampanjefunksjonen.

Kampanjer brukes for å registrere donasjoner som kommer inn i forbindelse med forskjellige aksjoner, som for eksempel å sende gaveønsker til medlemmer eller for å be om støtte fra medlemmene til et gitt formål.

Både personer med og uten medlemskap kan delta i kampanjer, og alle som deltar i en kampanje får et KID-nummer som er unikt for kampanjetypen. Ved å betale inn til KID-nummeret som brukes av kampanjen får blir betalingen ført på reskontroen til giveren i systemet, og blir inngår også i totalsummen for kampanjen.

FOR ALLE LEDD I ORGANISASJONEN

FOR SENTRALT

Automatisert nedlasting av OCR-filer hver dag, og innstillinger som automatisk fordeler kontingent mellom sentralt og lokalt er bare to eksempler på hvordan HyperSys frigir tid til annet organisasjonsarbeid.

FOR LOKALT

For organisasjoner hvor lokallag kan sette egent kontingent, gir HyperSys den fleksibiliteten som trengs ved at lokallag selv kan sette kontingentsast, uten å gå via sentralleddet.

FOR MEDLEMMET

Medlemmer kan betale kontingent på den måten som passer den enkelte best; SMS, AvtaleGiro, Vipps, eller vanlig bankoverføring.