sov godt om natta

Medlemsdata lagres trygt

Organisasjoner består av medlemmer, og informasjonen om disse medlemmene skal lagres trygt og forsvarlig. Da er det viktig med et medlemssystem som tar sikkerhet og personvern på alvor. HyperSys driftes på våre egne maskiner, plassert i Norge, under norsk lov. HyperSys er utviklet med innebygget personvern. Derfor har systemet gode løsninger for tilgangskontroll, og støtter to-faktorinnlogging samt varsling av sikkerhetsbrudd. Naturligvis er utviklere, teknikere og brukerstøtte plassert i Norge.

Personvern

Innebygget personvern er en hjørnestein i HyperSys. Avgrensning av hvem som får tilgang til ulik informasjon og anonymisering av persondata er noen elementer som hjelper dere å ha godt personvern.

Sikkert og tilgjengelig

Medlemsregisteret er det viktigste verktøyet i organisasjoner, og naturligvis leveres HyperSys med høy tilgjengelighet. Regelmessig sikkerhetskopi, to-faktor og auto-låsing ved sikkerhetsbrudd er eksempler på funksjoner som gjør at du kan sove trygt.

På norsk jord

Hele vår maskinpark og all informasjon er naturligvis på våre egne maskiner, fullstendig under norsk lovgivning. HyperSys leveres av et norsk firma med alle ansatte fra administrasjon, utvikling og brukerstøtte i Norge.