Enklere

Enklere

Digitale signaturer og standarskjema.

 

Raskere

Raskere

Automatiser jobber og unngå tastefeil.

 

Friere

Friere

Unngå papirskjema!

Støttetildeling

Enkel, trygg og oversiktlig fordeling av støtte til lokallag.

Vi kan støtteordninger

HyperSys er laget av utviklere som har mange års erfaring på begge sider av bordet – både som generalsekretær og ansvarlig for tildeling og lokallagsledere som har mottatt og rapportert for støtte. I selskapet er det flere personer med erfaring fra forvaltning av støtteordning – inkludert flere tidligere medlemmer av Fordelingsutvalget. Som selskap følger vi med på regelendringer, og gjør endringer i system og forslag til rutiner.

 

Digital signatur

Siden 2006 har vi hatt digital signering av dokumenter, og fra 2017 har vi utvidet med løsning godkjent for innsending av endringsmeldinger til Brønnøysundregistra. HyperSys støtter ulike krav til signatur, og naturligvis kan man si “vi vil følge BUFDIR sine krav”, og med det er oppsettet gjort basert på rollene til personer i lokallag. Signaturer innhentes og lagres digitalt, og kan ikke påvirkes av sentralleddet. Vår egenutviklede digital signatur-løsning brukes av alt fra organisasjoner direkte til paraplyorganisasjoner som forvalter over 150 millioner kroner i året, som Frifond-paraplyene.

 

Bruk standardskjema eller lag egne

Innebygget finner du standarskjema for søknad og rapportering, for eksempel til Frifond-støtteordninger. Bruk et av disse som de er eller tilpass de, eller start fra bunnen av med et blankt skjema.

Oversiktlig

HyperSys gir oversikt over søknader i ulike stadiene – fra søknad til behandling, tildeling, utbetaling og rapportering.

Støtteordning-oversikt

 

Enkel rapportering

Lag et nettskjema som gjør det enkelt å rapportere. Lag som har fått midler men ikke har rapportert blir minnet på dette når man skal levere årsrapport, og kan eventuelt “bli tvunget” til å fylle ut dette der og da.

 

Prosjektstøtte

Opprett en prosjektstøttepott og utlys denne. Tillitsvalgte i målgruppen, typisk lokallag, kan opprette søknader. Ansatte, tillitsvalgte eller tildelingsutvalg kan se søknader og saksbehandle direkte i systemet. Dersom informasjon om et tiltak mangler kan man sende meldinger fram og tilbake direkte fra saksbehandlingsverktøyet og får dokumentert alt skriftlig.

 

Tildeling uten søknad

En vanlig metode å fordele Frifond-midler på er uten søknader, typisk fordelt på medlemmer eller etter en beregningsnøkkel. HyperSys lar deg beregne som du ønsker i regneark, laste opp dette og så opprettes tildelinger og akseptskjema automatisk.

 

Automatisk generering av akseptskjema

Når en tildeling er gjort opprettes akseptskjema etter malen som er definert. Akseptskjemaet kan signeres av tillitsvalgte i organisasjonen som får tildelinga med en enkel digital signatur. Samtidig hentes det inn kontonummer for utbetaling om det mangler.

 

Last opp utbetalingslister til nettbanken

Etter at akseptskjema er signert lages det utbetalingslister som kan lastes opp i nettbanken for å unngå tastefeil. Uavhengig av om denne funksjonaliteten brukes eller ikke kan man markere tildelinger som utbetalt.

 

Restmidler

Dersom det er penger igjen mot slutten av året, for eksempel ubrukte prosjektmidler eller som følge av akseptskjema som ikke er fylt ut kan dette lett betales ut som restmidler.

 

Tildelingsoversikt for sentral rapportering

En tildelingsoversikt som gir alle nødvendige tall for rapportering til Frifond-paraply og lignende er lett tilgjengelig.

Brukt av mange

HyperSys’ støtteordningmoduler brukes til fordeling av ca 200 millioner kroner hvert år. Løsningen har vært brukt og videreutviklet siden 2006, og det blir stadig lansert nye funksjoner.

 

Merk at enkelte funksjoner som er beskrevet kan være under utvikling.