Enklere

Enklere

Medlemmer knyttes automatisk til relevante nyhetsbrev.

 

Raskere

Raskere

Bruk kortere tid på utsendinger med maler klare til bruk.

 

Friere

Friere

Ingen behov for eksterne tjenester, alt er integrert.

Nyhetsbrev

Effektiv og regelmessig kontakt med medlemsmassen.

 

Automatisk på- og avmelding

Idet medlemmer melder seg inn blir de automatisk påmeldt aktuelle nyhetsbrev, og kan få spørsmål om de ønsker å melde seg på andre nyhetsbrev. Dersom et medlem markeres som ikke kontaktbar fjernes de automatisk fra nyhetsbrev uten arbeid for tillitsvalgte eller ansatte.

 

Rett informasjon som når ut

Ved å ha flere nyhetsbrevskategorier som medlemmer selv velger hva de er interessert i kan man ha mer finmasket kontroll. Kanskje ikke alle er interesserte i internasjonale nyheter, mens andre vil ha ekstra mye av det?

 

Enkle maler som passer din organisasjon

Nyhetsbrev har mer effekt når organisasjonen sin logo og farger brukes. Definer en nyhetsmal som passer, eller tilpass en som systemet foreslår, og du er langt på vei til å ha sendt ut ditt første nyhetsbrev.

 

Returer håndteres

HyperSys følger med på returer, og markerer medlemmer til oppfølging dersom kontaktinformasjonen ikke stemmer.

 

Vit hvem som leser

Få oppdatert statistikk på hvilke nyhetsbrev som er populære og hvilke som ikke er så populære. Vi bruker ulike metoder for å spore hvor mange som åpner nyhetsbrevet, hvor mange som markerer det som søppelpost med mer.

 

Tilgang til arkiv

Alle nyhetsbrev arkiveres slik at man kan se tidligere nyhetsbrev.

 

Publisering på nett

Hvorfor ikke automatisk legge ut nyhetsbrevet på nettsider eller spre det via sosiale medier?

 

NB! Nyhetsbrevmodulen er under ombygging og ny versjon vil bli lansert.