Enklere

Enklere

Kobling mellom deltakelse og medlemskap i organisasjonen gir overlegen oversikt.

 

Raskere

Raskere

Medlemmer slipper å taste inn personalia, allergier og lignende gang på gang – informasjon hentes fra medlemsregister og tidligere påmeldinger.

 

Friere

Friere

Påmelding via egen nettside eller direkte i HyperSys – alt som du ønsker. Send ut informasjon direkte fra HyperSys eller eksporter informasjon for bearbeiding i eksterne programmer.

Arrangementsmodul

Håndter møter, konferanser, sommerleir og andre arrengementer enkelt og effektivt

 

Knytta til medlemsregisteret

Dra nytte av direktekobling til medlemsregisteret! Tillitsvalgte og medlemmer kan lett inviteres til arrangementer og ulike priser kan gjelde for personer med forskjellige roller i organisasjonen. Under påmelding hentes personalia og informasjon som allergier og særskildte behov fra tidligere påmeldinger, noe som gjør det enda enklere å delta.

 

Enkel påmelding og påminnelse

Inviterte til arrangement kan via nettside eller SMS svare på om de kommer til å delta, må melde forfall eller ønsker å delta via telefon eller video. De som ikke svarer kan bli purret på, praktisk for styremøter. For å sørge for at flere deltar, minnes man på deltakelsen litt før.

 

Møter i styrer, arbeidsgrupper m.m.

De fleste organisasjoner har regelmessige møter, og med HyperSys blir det lett å arrangere møtene. Lag saksliste (eller la den stå åpen for ande å bidra), velg hvilke organer som skal inviteres, sett dato og sted og kall inn. Før og under møtet kan man laste opp dokumenter som gjøres tilgjengelig for møtedeltakerne.

 

Seminar og konferanse

Bruk HyperSys for håndtering av seminar og konferanse! Med enkel påmelding, ulike programspor og mange verktøy for å frigjøre tid er det enklere, mindre tidskrevende og mer praktisk å arrangere.

 

Registrering av kursdøgn og rapportering til studieforbund

HyperSys varsler om et arrangement kvalifiserer til støtte innen studieforbund, og kan da generere rapporter for enkel innsending, for eksempel deltakerlister og oppropslister. Tiltak som kvalifiserer til studiedøgn innen Fordelingsutvalget vil regnes med i grunnlaget der.

 

Automatisk fakturering av deltakeravgift

Direktekobling til fakturamodulen sørger for fakturering av deltakeravgift. Man kan betale ved påmelding, mellom påmelding og deltakelse, ved ankomst eller i etterkant. Fakturering kan skje til deltakeren eller organisasjonen personen kommer fra. Betaling kan være for eksempel med kredittkort, bankoverføring, SMS osv.

 

Verktøy til avvikling

Bruk nyttige verktøy for å gjøre avviklingen av arrangementet enklere. Fra innsjekk til registrering av deltakelse hver dag, utsending av meldinger til et utvalg deltakere (eller alle), dokumentarkiv osv brukes det mindre tid på administrasjon og mer tid på aktivitet.

 

Søknad om reisedekning

Dersom arrangementet åpner for det kan man ved påmelding søke om reisedekning som deretter innvilges eller avslås av arrangør.

 

Årsmøte

Årsmøter behandles som vanlige arrangement, men har noen ekstra funksjoner og verktøy. Vi kan nevne permisjonssøknader, digital innlevering av endringsforslag til sakspapir og funksjonalitet for delegasjoner (at man deltar på vegne av et organisasjonsledd som lokallag) som eksempler på noen av tingene som gjør årsmøteavviklingen enklere.

 

Arrangementsmodulen er under aktiv utvikling og nye funksjoner blir regelmessig lagt til.