Enklere

Enklere

Tilgjengelig via nettleser for sentralt, lokalt og medlemmet selv. Systemet henter selv betalingsinfo m.m.

 

Raskere

Raskere

Krysskoblet info og funksjoner gjør det lett å sende meldinger, invitere til arrangement og andre sentrale oppgaver.

 

Friere

Friere

Alltid tilgjengelig, uansett hvor du er.

Medlemsregister med mange funksjoner

Ta i bruk et framtidsretta og innovativt medlemsregister som er lett å bruke men med mye funksjonalitet. Perfekt for små og store organisasjoner av alle typer.

 

Hold orden på medlemmene

Medlemsregisteret er selve kjernen av HyperSys, og lar deg organisere medlemmene slik du selv ønsker. Vi støtter uendelig antall organisajonsledd

 

Innmelding

Ta i bruk et framtidsretta og innovativt medlemsregister som er lett å bruke og samtidig fullspekka med funksjonalitet. Systemet tilpasser seg organisasjonens størrelse og drift.

innmelding

Uavhengig av plattform tar HyperSys imot innmeldinger og ser etter mulige duplikater. Ved behov kan systemet selv hente inn ekstra informasjon, for eksempel basert på eier av telefonnummer. Systemet genererer så velkomstmelding og faktura for medlemskap, og sender ut dette på mest effektive plattform. Medlemmet er øyeblikkelig lagt til på medlemslista.

Vervekampanjer og registrering av vervepoeng

HyperSys registrerer vervinger, for eksempel ved utfylling av “hvem har vervet deg?”-felt eller senere manuell registrering. Medlemmer kan samle vervepoeng, for eksempel for integrering i nettbutikk.

Kontakt med medlemmene

Sentralt for de fleste organisasjoner er å ha gode kommunikasjonsplattformer. HyperSys leveres fra dag èn med støtte for inngående og utgående tekstmeldinger (SMS), e-post og brevsending (HS2). Man kan lett sende korte og lange meldinger til enkeltpersoner, organer eller utvalg medlemmer fra de fleste steder i systemet. HyperSys leveres også nøkkelferdig med støtte for inngående SMS for både innmelding, betaling av kontingent og generelle meldinger.

Egendefinerte felt

Av og til må man lagre mer informasjon enn det som er vanlig i et “standard” medlemsregister. Vi synes at man ikke skal være begrensa av det utviklerne mente var fornuftig å vite om personer, og lar dere derfor legge til egendefinerte felt. Disse feltene kan være enkle Ja/nei, velg fra liste eller annet. Man kan naturligvis filtrere og sortere basert på verdiene direkte i medlemslista.

Verv og organer/roller

Det er innebygde funksjoner for å holde oversikt over personers deltakelse i grupper og organer. Normalt sett gir man for eksempel lokallagsleder styrelederansvaret, og den personen kan derfra legge til flere personer i Styret – og opprette arbeidsgrupper, andre organer med mer.

Avansert tilgangsstyring på en enkel måte

I HyperSys slipper du å være bekymra over at tidligere tillitsvalgte fortsatt har tilgang eller at nye tillitsvalgte mangler nødvendig tilgang. Vi gir tilgang basert på hvilke verv og roller du har i organisasjonen; er du styreleder for et lokallag er det selvfølge at man har de nødvendige tilgangene. Dere definerer hvilke tilganger ulike roller/verv skal ha, og personer som har de vervene/rollene har tilgang så lenge vervet/rollen er aktiv. Tilgangen kan “arves” nedover ved at man som styremedlem i fylkeslaget også har tilsvarende tilgang i lokallag som sogner til fylket.

Organisasjonsstruktur du begrenser – uten hinder

Tar vi 10 organisasjoner som bruker HyperSys, er det ganske sannsynlig at man ser på 10 ulike organisasjonsstrukturer. Derfor lar HyperSys deg definere strukturen som du ønsker. Kanskje dere har noen fylkeslag, mens i andre fylker sogner lokallagene direkte til sentralleddet? Eller kanskje dere har regioner, kretser eller annen struktur? HyperSys er laga for at dere fritt kan endre strukturen når dere ser behovet.

Medlemsliste som er lett å bruke

MedlemsregisterVi har brukt mye tid på å utforme en medlemsliste som er lett å bruke for både personer som ønsker mange funksjoner og de som vil ha noen få valg. Å legge til/fjerne felt samt filtrering på innholdet skjer umiddelbart uten å laste siden på nytt. Og ved å huke av for medlemmer, kommer opp relevante alternativer, alt etter hvilke tilganger personen har og hvilke moduler som er aktiv. Dersom personen som er innlogga har ansvaret for et arrangement er det kanskje naturlig at han lett kan sende ut invitasjon til personer fra medlemslista?