Vi lanserer nå HyperSys 2, neste generasjon medlemsregister fra Unicornis! Den nye løsninga har mange nye og spennende funksjoner – og noen av de er ikke beskrevet på denne nettsida.

 

Ulike funksjoner i HyperSys 1/HyperSys 2

Vi har i en lang tid utviklet et helt nytt system, HyperSys 2. Vi har brukt erfaring fra mange års drift av medlemsregister til å lage et nytt system som fra bunnen av er tenkt som et medlemsregister, ikke CRM. I en overgangsfase vil det være funksjonalitet som er i HyperSys 1 som ikke nødvendigvis er i HyperSys 2 – for eksempel skal arrangementmodul lanseres i januar/februar 2016 og årsrapporter nærmere sommeren 2016 mens avtalegiro og dynamiske innmeldingsskjema kommer i starten av 2015, funksjoner som ikke finnes i HyperSys 1.

 

Merk at noen funksjoner som står på nettsida (f.eks. nyhetsbrev og ringelister)  kun er tilgjengelig i HyperSys 1 inntil videre, og at det er funksjoner som bare finnes i HyperSys 2 som ikke nødvendigvis står på denne nettsida (f.eks. avtalegiro).

 

Alle nye kunder bruker HyperSys 2

Alle kunder som tar i bruk HyperSys i 2015 går direkte til HyperSys 2.

 

HyperSys 1-kunder går over til HyperSys 2 etappevis

Alle organisasjoner har ulike behov, og bruker ulike komponenter. Noen organisasjoner vil gå over til HyperSys 2 senere i 2015 (november-desember), men de fleste vil gå over først neste år (2. og 3. kvartal 2016).