Verv og organer

I HyperSys kan dere sette opp hvilke verv og organer dere har i deres organisasjon. Systemet setter ikke begrensninger på navn og omfang, som betyr at systemet tilpasser seg våre kunder, og ikke omvendt. Noen ganger har man behov for en gruppe som skal jobbe med et prosjekt i en gitt periode, før prosjektet er ferdigstilt og ikke skal gjennomføres igjen. Og andre ganger skal man sette opp styrer som skal gjenvelges hvert år. HyperSys hjelper deres organisasjon til å ha full oversikt over organer som finnes i organisasjonen, og hvem som har verv i dem.

Vervbasert tilgangskontroll

Hvilke tilganger man har i systemet, blir enkelt regulert med et tilgangskontroll-system som følger vervet, ikke medlemmet. Det gjør at man ikke må huske på å fjerne tilgang samtidig som man bytter økonomiansvarlig i HyperSys, for tilgangene er knyttet til vervet økonomiansvarlig og blir automatisk overført til den som har blitt ny økonomiansvarlig. Organisasjonen kan derfor ha god kontroll på hvem som til enhver tid har tilgang til å se, endre, legge til eller slette informasjon. Det er kanskje naturlig at en økonomiansvarlig kan se medlemsliste, men trenger ikke å ha tilgang til å sende SMS eller e-post på vegne av laget.

Skreddersy HyperSys

I HyperSys kan organisasjonen skru av og på moduler etter hva man har behov for, ikke hva man har råd til, hos oss er nemlig alle modulene inkludert i prisen! Hvis organisasjonen ikke samler inn årsrapporter er det ikke nødvendig at denne modulen er aktivert, og hvis organisasjonen er et forbund er det kanskje viktig at de lokale foreningene selv kan sette kontingentsats. Dette er to eksempler av mange på hvordan HyperSys kan dekke mange forskjellige organisasjoners behov.

Både store og små organisasjoner bruker HyperSys. Noen er organisert hierarkisk med sentralledd, fylkeslag og lokallag, mens andre er paraplyorganisasjoner med mange foreninger, alle får et system som fungerer for dem.