For å logge inn på HyperSys, må du taste inn en adresse som dette: http://organisasjonsnavn.hypersys.no.