Direktelenke til skjemaet

Bruk av data: Utfylilnger av skjemaet blir lagra kryptert, og berre to personar i Unicornis får tilgang til informasjonen. Ved å fylle ut skjemaet antar vi at du er interessert i medlemsregisteret HyperSys, og vi kjem til å sende deg informasjon om dette. Vi kjem til å bruke informasjonen du fyller ut for å lage anonymisert statistikk. Informasjonen du skriv inn her vil aldri bli brukt til vidaresal eller avhending til tredjepartar. Om du seinare ynskjer å få informasjonen din sletta, så kan du sjølvsagt berre ta kontakt med oss.