automatiserte prosesser

Automagi sparer tid

Manuelle prosesser har fordelen med å være lett tilpassbare men kan medføre feil, krever god overlapp når ansatte og tillitsvalgte byttes ut samt stopper oftest opp når den ene personen som kan rutina er syk eller har ferie. HyperSys er bygget opp med automatiserte prosesser som kjører hver eneste dag og hver uke, uten at du må tenke over det. Enkelte setter du lett opp selv via brukergrensesnittet, mens andre krever integrasjoner mot eksterne parter som bank og lignende. Noen automagiske funksjoner aktiveres av medlemmene selv. Sender du tekstmelding med ny e-postadresse, ny adresse eller fødselsdato? Da lagrer vi naturligvis det på profilen.

helautomatisert

Hvorfor bruke arbeidstid på repeterende oppgaver, og hvorfor la ting stoppe opp ved sykdom og ferie? La HyperSys’ automagi sørge for at ting bare funker. Dag etter dag. Uke etter uke.

delautomatisert

Mange oppgaver er tunge, og til tider skal du gjøre noe annerledes enn forrige gang. HyperSys har mange funksjoner hvor du velger parametere, og så gjør HyperSys jobben på nytt og på nytt, gjennom hele utvalget.

Manuelt

Vil ikke du kjøre proseser automatisk? Vi tvinger deg ikke – prosesser som HyperSys kan kjøre automatisk, kan også gjøres manuelt, dersom du foretrekker det.