Enkel innmelding

Dere kan koble innmeldingsskjemaet på egen nettside til HyperSys, og medlemmet legges direkte inn i databasen med mindre hun/han allerede er medlem. Det er ingen behov for organisasjonen å manuelt legge inn informasjon om personen eller sende ut kontingentkrav, alt skjer av seg selv. HyperSys støtter innmelding via SMS, som også kan sendes direkte til systemet uten manuell registrering. Det er selvsagt også mulig å legge inn medlemmer manuelt hvis man av ulike grunner ønsker det.

Medlemslister

Medlemslister i HyperSys brukes på samme måte som mange andre systemer bruker rapporter. Kundene våre kan selv stille inn en rekke filter, og velge kolonner, for å få fram ønsket utvalg. Fra listen kan man for eksempel sende faktura, e-post, SMS, eller laste ned etiketter for postutsending. Vi vet at ulike organisasjoner har behov for ulik informasjon, og derfor bruker vi lister med filtervalg og kolonner for økt fleksibilitet.

Selvbetjening for alle

Alle medlemmer kan logge seg inn på sin egen medlemskapsprofil i HyperSys, og oppdatere personalia og se informasjon som er registrert om seg. Hvis vedkommende har et verv, vil personen kunne ha tilgang til mer informasjon avhengig av hvilken tilgang vervet gir.

Medlemskort

Medlemskort kan autogenereres i HyperSys ved registrert betaling, det eneste organisasjonen må gjøre er å sette opp en mal for hvordan medlemskortet skal se ut. HyperSys gir enkel tilgang til medlemsfordeler, ved at medlemskort kan lastes ned på ulike måter. Det kan lastes ned fra medlemsprofilen, sendes i posten eller på SMS.

Historiske medlemsdata

HyperSys er bygget opp på en logisk måte slik at bevaring av historiske medlemsdata går som en lek. Ikke bare hvor mange medlemmer som var i laget for to år siden, men også hvem som satt i styret, og hvor mange utmeldinger i samme periode, med årsak om det er registrert.

Registrer vervinger

Registrer vervinger rett inn i systemet, for å gjøre det enkelt å ha full kontroll på hvem som leder vervekonkurransen i organisasjonen din. HyperSys gir både en oversikt over hvor mange en person har vervet, og en oversikt over bekreftede vervinger (altså hvor mange av de nye medlemmene som har betalt).