Vi ønsker alltid å få tilbakemelding fra våre brukere på hva som fungerer og ikke i HyperSys. Gjennom året jobber vi målfokusert med enkeltområder i systemet, både for å legge til nye funksjoner og å bedre brukeropplevelsen.

For at disse tilbakemeldingene skal være så ferske som mulig vil vi tidvis dele spørreundersøkelser knyttet til spesifikke deler av HyperSys.

Tilbakemeldinger – ikke bestilling

Det er ikke gitt at alle tilbakemeldinger vil resultere i konkrete endringer i HyperSys, men jo flere som ønsker noe jo mer sannsynlig er det at det vil skje! Du må også huske at dette ikke er det samme som å bestille konkrete endringer fra Unicornis.

Velkommen til innspillsrunder

Du kan se aktive, fremtidige og tidligere tilbakemeldingsrunder under.

Aktiv innspillsrunde

Fremtidige innspillsrunder

Det er i skrivende stund ikke fastsatt flere innspillsrunder.